Vstup do klanu

Pokud máte zájem připojit se do našeho klanu, můžete nás kontaktovat:

  • Na e-mailu: czsilverlion@seznam.cz
  • Můžete KONTAKTOVAT kohokoliv z vedení klanu ve hře
  • ↓ ↓  Celá pravidla klanu CZ-SL jsou uvedena na stránce níže ↓ ↓

Příští klanová porada

 - Nejbližší porada se uskuteční ??.??.2019 v ??:?? CET na našem TeamSpeaku

- Pro všechny členy klanu je porada !!!POVINNÁ!!! Pokud nemůžete dorazit, dejte vědět do FB skupiny, nebo přímo na TeamSpeaku komukoliv z vedení klanu.

  Vítá Vás klan

 CZ Silver Lion

                                              [CZ-SL]


Pravidla klanu

Vstup

Každý hráč vstupující do klanu CZ - SL svým vstupem souhlasí s dodržováním pravidel klanu.

Přijetí

Po přijetí do našich řad má každý nově přijatý člen 10 denní ochrannou lhůtu, zřídí si TS a připojí se do klanové skupiny na FB. Pokud tak neučiní, je automaticky z klanu vyloučen pro nedodržení pravidel.

TeamSpeak

Na TS je připojen každý člen hned po vstupu do WoT ( nejlépe před spuštěním ), tzn. jsem-li ve hře, jsem zároveň na TS. Ti, kteří budou neustále upomínáni ke vstupu na TS ( max. 5x ), budou z klanu vyloučeni. Veškeré informace k TS vám ochotně poskytne jakýkoliv člen vedení.

Skupina klanu na FB

Do klanové skupiny na FB každý uvede svou přezdívku ve hře WoT. Skupina klanu je zřízená pro snazší komunikaci a domluvu. Každý z členů zde může uveřejňovat své návrhy, připomínky, fota, atd. Co se týká klanu a hry, za každý příspěvek budeme rádi

Vozidla

Pro CW - Klanové války, SH - Odřady bylo vybráno několik vozidel VI, VIII a X tiérů. Jaká vozidla to jsou, je uvedeno na TS. Vozidla označená vykřičníky jsou považována za nejvhodnější pro klanové účely. Je doporučeno alespoň jedno takto označené vozidlo uvedených tiérů vlastnit v TOP stavu po celou dobu setrvání v klanu CZ-SL .

Průmyslové zdroje 

Minimální počet nasbíraných průmyslových zdrojů každým členem klanu CZ-SL  BEZ VÝJIMKY činí 1000 ks pr. zdrojů    ( bedýnek ) za uvedené období 28 dní uváděných ve WoT.

Odměny

V průběhu existence klanu CZ - SL budou vyhlašovány soutěže ( pouze pro klan CZ - SL ), o kterých budou členové informováni pomocí FB a webu: https://czsilverlion.webnode.cz/ . Tam bude uvedena délka trvání - typ - odměna (délku, typ, odměnu schvaluje vždy vedení klanu). Vedení klanu si vyhrazuje právo i po vyhlášení soutěže upravovat její stanovy. Po každé změně bude opět zadání platit pro všechny stejně.

Závěr

Jsme rádi, že tě můžeme přivítat v našich řadách klanu CZ-SL Silver Lion. Za každý návrh ke zlepšení chodu klanu a k jeho dalším úspěchům jsme rádi a je vítán.

Jeden za všechny, všichni za jednoho!